Consultancy

Management en marktverkenning

Als directeur van een organisatie of onderneming neemt u dagelijks beslissingen. Vaak doet u dit op basis van uw eigen ervaring en uw gezond verstand. Soms kunt u echter onzeker zijn over de beslissing die u moet nemen. Wij bij AxiConsult kunnen die onzekerheid voor u wegnemen. We verrichten eerste een marktonderzoek via internet voor u. Vervolgens houden onze consultants gesprekken met het management en destilleren uit het marktonderzoek de wensen van het management. U ontvangt tenslotte een effectief rapport waar uw managementteam mee aan de slag kan. Uiteraard wordt het veranderproces door onze mensen begeleid.

Internet

Bij het marktonderzoek maken wij gebruik van internet want dat is snel, goedkoop, digitaal en internationaal. Respondenten kunnen overal ter wereld zelf bepalen op welk tijdstip ze online een vragenlijst invullen. Dat betekent een groot voordeel m.b.t. traditionele schriftelijke en telefonische onderzoeken. Want 94 procent van de e-mailberichten wordt daadwerkelijk gelezen